Phóng sự ảnh

Bảo đảm vận hành ổn định hệ thống viễn thông dùng riêng cho ngành điện 

Thứ sáu, 5/4/2024 | 13:41 GMT+7
Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý, vận hành mạng truyền dẫn đường trục Bắc Nam và các vòng ring liên tỉnh trọng yếu của EVN. 

Để đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), đáp ứng yêu cầu điều hành, sản xuất, kinh doanh điện năng của EVN được thông suốt, EVNICT luôn sẵn sàng 24/7 các trang thiết bị dự phòng đặt tại các điểm trực cũng như nhân lực, phương tiện di chuyển. Hệ thống VTDR đã và đang là một bộ phận hạ tầng không thể thiếu, phục vụ hoạt động điều hành, sản xuất và kinh doanh điện năng của EVN trong quá trình hiện đại hóa, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ. 

Kỹ sư thuộc Trung tâm Hạ tầng viễn thông và CNTT trực thuộc EVNICT kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị VTDR tại TBA 500kV Hòa Bình.

Đo chất lượng đường truyền dẫn trục Bắc-Nam tại TBA 500kV Hòa Bình.

Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị VTDR tại TBA 500kV Hòa Bình.

Kiểm tra hệ thống VTDR tại TBA 500kV Hòa Bình.


 
Kiểm tra thiết bị hệ thống VTDR tại TBA 200kV Thái Nguyên.


 
Nhân viên của TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang) trao đổi công việc với kỹ sư của EVNICT.

Kỹ sư của EVNICT kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).

 Kỹ sư của EVNICT kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).


 
Kỹ sư của EVNICT kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm TBA 500kV Hiệp Hòa (Bắc Giang).

Kỹ sư của EVNICT kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị tại trạm TBA 500kV Hòa Bình.


 Hệ thống viễn thông dùng riêng  của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có vai trò rất quan trọng trong điều hành, vận hành hệ thống điện.

Nhân viên của TBA 500kV Hòa Bình trao đổi công việc với kỹ sư của EVNICT.

Nhân viên của TBA 220 kV Thái Nguyên trao đổi công việc với kỹ sư của EVNICT.


Kỹ sư EVNICT kiểm tra thiết bị hệ thống VTDR tại TBA 200kV Thái Nguyên.

Đo kiểm tra ắc quy của hệ thống VTDR tại TBA 500kV Hiệp Hòa.

Huy Hùng