PS ảnh: Đồng loạt triển khai thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ sáu, 19/1/2024 | 08:12 GMT+7
Ngày 18/01/2024, tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Thái Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức triển khai thi công đồng loạt các cung đoạn của dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường năng lực lưới điện truyền tải 500kV Bắc - Trung, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc ngay ở thời điểm hiện tại và trong những năm tới. 

Với tính chất quan trọng của dự án, chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thi công đồng loạt để phấn đấu hoàn thành dự án theo mục tiêu yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu tại lễ triển khai thi công Dự án NMNĐ Nam Định I – Phố Nối tại Thái Bình.

Lãnh đạo EVN, EVNNPT và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức triển khai thi công Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối tại Thái Bình.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu tại lễ triển khai thi công Dự án NMNĐ Nam Định I – Phố Nối tại Thái Bình.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cùng đại diện chính quyền huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) và các đơn vị tham gia dự án triển khai thi công Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho chính quyền địa phương huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho Ban Tiền phương là Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho đơn vị tham gia thi công Dự án.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng cùng đại diện chính quyền huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và các đơn vị tham gia dự án triển khai thi công Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, tại Nghệ An.

Lãnh đạo EVNNPT cùng chính quyền địa phương, nhà thầu cùng quyết tâm để hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho đơn vị tham gia thi công Dự án.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho chính quyền địa phương huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho Ban Tiền phương là Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Lãnh đạo EVNNPT và các nhà thầu triển khai thi công TBA 500kV Thanh Hóa.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho chính quyền địa phương thuộc huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà động viên Truyền tải điện Thanh Hóa.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho đơn vị tham gia thi công Dự án.

Lãnh đạo EVNNPT tặng quà cho Ban Tiền phương là Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

Lãnh đạo EVNNPT cùng chính quyền địa phương, nhà thầu triển khai Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Lãnh đạo EVNNPT cùng chính quyền địa phương, nhà thầu cùng quyết tâm để hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

Kim Thái