Dự án đường dây 500kV mạch 3

PS ảnh: Phấn đấu hoàn thành Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đúng kế hoạch

Thứ hai, 18/3/2024 | 15:24 GMT+7
Trạm biến áp (TBA) 500kV Thanh Hóa được đặt tại 2 xã Thiệu Tiến, Thiệu Phúc của huyện Thiệu Hóa. 

Dự án TBA 500 kV Thanh Hóa gồm 3 máy biến áp (MBA) đầy đủ, tổng công suất 1.800 MW, trước mắt trang bị 2 MBA tổng công suất 2x600 MW, cùng phần đường dây đấu nối 220kV dài khoảng 7,51km, có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. 

Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công hàng loạt hạng mục như: san nền trạm, nhà điều khiển, nhà tủ điều khiển, hệ thống mương nước, giàn trụ cổng 500kV, móng đấu nối 220kV, bể dầu sự cố...phấn đấu hoàn thành dự án đồng bộ với tiến độ cụm Dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đổ bê tông hạng mục nhà tủ điều khiển tại TBA 500kV Thanh Hóa. 

 Trên công trường hiện nay đang tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 để đáp ứng mục tiêu tiến độ. 

 Thi công TBA 500kV Thanh Hóa đang bám sát mục tiêu tiến độ đề ra. 

 Đổ bê tông hạng mục nhà tủ điều khiển tại TBA 500kV Thanh Hóa. 

 Các nhà thầu đang tập trung thi công đồng loạt các hạng mục tại TBA 500kV Thanh Hóa. 

 TBA 500kV Thanh Hóa được đặt tại huyện Thiệu Hóa có diện tích gần 13ha. 
 

Dự án phải hoàn thành đồng bộ với các Dự án đường dây 500kV mạch 3 để phát huy hiệu quả vận hành hệ thống điện. 

 Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa và đường dây 220kV đấu nối có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ. 

 Thi công hệ thống thoát nước tại TBA 500kV Thanh Hóa.

 Thi công khu bể dầu sự cố tại TBA 500kV Thanh Hóa. 

Huy Hùng