Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thi công tuyến đường dây 500kV mạch 3 từ Thanh Hóa đến Hưng Yên

Thứ năm, 14/3/2024 | 16:12 GMT+7
Tuyến đường dây 500kV từ Thanh Hóa đến Phố Nối đi qua 6 tỉnh (Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên), gồm 2 cung đoạn: Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định I – Thanh Hóa và NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, là những cấu phần quan trọng hình thành nên tuyến đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) – Phố Nối (Hưng Yên). 

Trong đó, tuyến đường dây từ NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa có chiều dài 74,4 km , đường dây từ NMNĐ Nam Định I-Phố Nối có chiều dài 126,9 km. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt 100%, các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng loạt trên toàn tuyến, phấn đấu sẽ hoàn thành công tác đúc móng trước tháng 4/2024, triển khai dựng cột, kéo dây trước 30/6/2024.

 Lắp dựng cột trên địa bàn huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyến đường dây 500kV NNNĐ Nam Định I – Thanh Hóa, tuyến đường dây đi qua địa bàn 3 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. 

 Công nhân lắp dựng cột trên tuyến đường dây NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa, lắp dựng một cột thường từ 17-20 ngày. 

 Công nhân Công ty Xây lắp 4 thi công dựng cột tại xã An Hòa, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tuyến đường dây NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa. 

 Dự án NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa có chiều dài khoảng 74,4 km gồm 2 mạch từ sân phân phối 500kV NMNĐ Nam Định I đến trạm biến áp 500kV Thanh Hóa bao gồm 180 vị trí móng cột.

 Công nhân thi công tăng ca vị trí cột số 82 gói thầu số 39 đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa. 

 Nhà thầu Phương Hạnh thi công ghép thép dầm móng tại vị trí 55 thuộc xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) tuyến đường dây NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa. 

 Tuyến đường dây 500kV mạch 3 đi qua tỉnh Ninh Bình có chiều dài 7,83 km. 

 Thi công lắp dựng cột vị trí 29 tuyến đường dây NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa.  

2 cung đoạn: NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa và NMNĐ Nam Định I – Phố Nối do Ban QLDA các công trình điện miền Bắc thay mặt EVNNPT quản lý điều hành. 

 Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối có chiều dài 126,9 km, với tổng số 334 vị trí cột, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. 

 Thi công tại vị trí cột 305A tại huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

 Thi công móng bản tại vị trí 70 (xã Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định) dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn NMNĐ Nam Định 1 – Phố Nối. 

Thi công lắp dựng cột trên địa bàn huyện Kim Sơn (Ninh Bình) tuyến đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I-Thanh Hóa. 

 Dự án NMNĐ Nam Định 1 – Thanh Hóa đang đẩy nhanh thi công phần móng để đến đầu tháng 4 có thể hoàn thành 100% số móng. 

Hàn đấu nối cọc tại vị trí cột 305A tuyến đường dây 500kV mạch 3 NMNĐ Nam Định I – Phố Nối. 

 Thi công lắp cột tại vị trí 92 (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) thuộc gói thầu 40 Dự án NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa. 

Huy Hùng

Tin đã đưa