Vượt khó thi công đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Chủ nhật, 17/3/2024 | 08:00 GMT+7
Để dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu – Thanh Hóa hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, Ban Quản lý Dự án các công trình Điện miền Trung, đại diện chủ đầu tư EVN tập trung nhân lực phối hợp với các Bộ, ngành, đặc biệt với địa phương đường dây đi qua, giải quyết các vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị cung cấp thiết bị, các đơn vị thi công giữ vững tiến độ đã đăng ký. 

Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa là 2 trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Dự án phải hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 6/2024. Trong đó, dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226km là dự án dài nhất, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số 463 vị trí móng cột và 194 khoảng néo, có nhiều vị trí thi công khó khăn nhất trong số 4 dự án thành phần. Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài khoảng 92 km với 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Thi công tăng ca đào đất hố móng tại VT340 thuộc gói thầu 36 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 


 
Công nhân nhà thầu thi công PCC4 hàn đấu nối cọc tại VT292 (xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 


 
Đổ bê tông móng cọc tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 


 
Thi công tại vị trí cột 167 (xã cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc gói thầu 24 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đây là vị trí giáp với ĐZ 500kV mạch 1 và mạch 2. 


 
Thi công đặt buộc thép tại hố cọc VT340 (Xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 

 Nhà thầu PC1 kiểm tra bản vẽ thi công tại vị trí cọc thuộc gói thầu 24 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 


Thi công đào hố móng vào buổi đêm tại VT340 (xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 

 Công trường thi công tại VT362 thuộc gói thầu 37 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

 
Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa dài khoảng 92 km với 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. 


 
Công nhân nhà thầu TIC thi công tại VT460 thuộc gói thầu 44 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.


 
Đổ bê tông đế móng cọc 460 thuộc gói thầu 44 ĐZ 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu. 


 
Thi công tăng ca tại VT144 thuộc gói thầu 21 ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. 


 
Công nhân nhà thầu AIT thi công tăng ca tại VT144 thuộc gói thầu 21 ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. 


 
Thi công tăng ca tại VT144 thuộc gói thầu 21 ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. 


 
Một vị trí móng cọc đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu tại địa phận xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

Huy Hùng