PTC3 góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Bắc- Nam

Thứ tư, 27/9/2023 | 15:40 GMT+7
Dự án cao tốc Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia đang dần được định hình nhờ sự đóng góp không nhỏ của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3). 

Lưới điện truyền tải do Công ty quản lý vận hành đi qua địa phận 5 tỉnh duyên hải Nam miền Trung, trong giai đoạn thi công tuyến cao tốc Bắc-Nam từ 2017 đến nay, Công ty đã hoàn thành di dời nhiều vị trí cột và đường dây góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Giai đoạn 2021-2025, tổng số điểm giao chéo với các dự án đường cao tốc là 29 điểm đường dây 220kV trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Hiện nay, 11/11 điểm thuộc tỉnh Bình Định đang thi công phần xây dựng móng; 9/9 điểm thuộc tỉnh Phú Yên đang lựa chọn nhà thầu thi công và 9/9 điểm thuộc tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện thoả thuận. 

Truyền tải điện Phú Yên lắp đặt camera giám sát tại vị trí cột điểm giao chéo trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn Chí Thạnh- Vân Phong tại thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Công nhân TTĐ Phú Yên kiểm tra camera giám sát tại vị trí cột điểm giao chéo trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn Chí Thạnh- Vân Phong tại thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

Công nhân Truyền tải điện Ninh Thuận sử dụng thiết bị bay kiểm tra các vị trí vượt đường cao tốc Bắc- Nam đoạn Cam Lâm- Vĩnh Hảo.

Giai đoạn 2017- 2020, PTC3 đã hoàn thành 31 điểm giao chéo đường điện trên cao tốc Bắc Nam qua các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Trong ảnh: Tuyến cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo đã hoàn thành việc di dời các vị trí cột trên tuyến.

Vị trí cột trên tuyến 220kV Phù Mỹ- Phước An trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn đang trong công đoạn di dời.

Công nhân lắp đặt vị trí cột của đường dây 220kV trên địa bàn thị xã An Nhơn (Bình Định).

Công ty Truyền tải điện 3 thường xuyên phải phối hợp với các đơn vị liên quan đi khảo sát để xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải khi triển khai dự án cao tốc.

Giai đoạn 2021- 2025, tổng số điểm giao chéo với các dự án đường cao tốc trên địa bàn của PTC3 là 29 điểm của đường dây 220kV.

Một vị trí cột mới trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn đang được xây dựng.

Công nhân TTĐ Bình Định triển khai thiết bị tại vị trí cột tuyến 220kV Quy Nhơn- An Khê đoạn cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn.

Công nhân PTC3 vừa phải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, vừa phải phối hợp với các đơn vị liên quan đi khảo sát để xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải khi triển khai dự án.

11/11 vị trí móng phải dịch chuyển đang được thi công để nhường vị trí cho hầm xuyên núi dài 3,2km của tuyến cao tốc Quảng Ngãi- Hoài Nhơn (Bình Định).


Công nhân TTĐ Bình Định lắp đặt camera giám sát tại điểm giao chéo trên tuyến cao tốc Bắc- Nam đoạn Quy Nhơn- Chí Thạnh.

Công nhân TTĐ Phú Yên kiểm tra tại vị trí cột giao chéo với cao tốc Bắc- Nam đoạn Chí Thạnh- Vân Phong.

Một vị trí cột trên tuyến cao tốc Chí Thạnh- Vân Phong trên địa bàn Phú Yên đang trong giai đoạn di dời.
 

Huy Hùng