Quảng Nam: Chuyển mục đích sử dụng 7,6 ha rừng để thực hiện Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ

Thứ tư, 29/11/2023 | 09:15 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 2544/QĐ-UBND (ngày 24/11/2023) về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án đường dây 500kV Mosoon – Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ có nhiệm vụ tiếp nhận điện từ Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ trên địa bàn huyện Nam Giang, với diện tích 7,6055 ha. Địa điểm tại xã La Dêê; xã Chà Vàl; xã Tà Bhing và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Vị trí, ranh giới, loại đất, loại rừng chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ hiện trạng rừng và đất rừng do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ lập và Ban Quản lý dự án Điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) xác nhận, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam xác nhận tại Công văn số 1266/SNN&PTNT-CCKL ngày 30/05/2023;

Ban Quản lý dự án Điện 2 có trách nhiệm: Phối hợp với các địa phương lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam theo dõi, cập nhật vào quy hoạch lâm nghiệp trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo phù hợp quy hoạch lâm nghiệp cấp Quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác tận dụng gỗ trong diện tích giải phóng mặt bằng để thi công Dự án Đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang theo đúng vị trí, ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đất đai (nếu có) để thực hiện Dự án theo đúng quy định. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Nam Giang lập hồ sơ thủ tục thu hồi tài sản Nhà nước (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

UBND huyện Nam Giang có trách nhiệm lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai thực hiện.

Căn cứ vào thực tế hiện trạng rừng và chất lượng rừng trong ranh giới dự án Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang để xây dựng phương án thu hồi tài sản Nhà nước đối với các cây gỗ tận dụng nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng lâm sản (nếu có) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công Dự án, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan ở huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thi công, không để xảy tình trạng lợi dụng việc khai quang để phá rừng và khai thác lâm sản trái phép.
 

Xuân Tiến