Quy trình Đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện

Thứ hai, 11/1/2016 | 14:43 GMT+7
Ngày 28 tháng 12 năm 2015 Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Quyết định số:1292/QĐ-EVN  về việc ban hành Quy trình "Đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện" 
phapcheEVN