Tin trong nước

Thay đổi nhận thức, đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thứ sáu, 9/6/2023 | 17:01 GMT+7
Phát biểu tại Hội nghị đại biểu người lao động Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT nhấn mạnh, trong giai đoạn này, EVN và EVNICT đang gặp vô vàn khó khăn, các đơn vị trong Công ty cần nhìn nhận rõ chức năng nhiệm vụ của mình, đưa ra các biện pháp, cách thức tổ chức, bố trí nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tiến độ các hoạt động sản xuất của Công ty; Cán bộ công nhân viên Công ty cần thay đổi nhận thức, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được Tập đoàn giao trong 6 tháng còn lại của năm 2023.

Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị đại biểu người lao động EVNICT diễn ra sáng ngày 08/6/2023 với 139 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện Ban chính sách - pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn trên tinh thần cầu thị, Giám đốc và BCH Công đoàn EVNICT sẵn sàng tiếp thu đóng góp ý kiến của CBCNV, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện trách nhiệm được giao, phối hợp cùng toàn thể CBCNV thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, hợp đồng lao động, quan tâm mọi lĩnh vực công tác: sản xuất, đào tạo; thực hiện các quy chế khen thưởng, dân chủ, phân phối tiền lương, chế độ chính sách, phương tiện, điều kiện làm việc cho người lao động. 

Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao

Ông Phạm Ngọc Hiển- Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm của Công ty, ông Phạm Ngọc Hiển - Phó Giám đốc Công ty cho biết, mục tiêu năm 2023 của Công ty là tập trung mọi nỗ lực đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chủ đề năm Tập đoàn giao (thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động); Tiếp tục triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là các dự án thiết lập hạ tầng số để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 EVN trở thành doanh nghiệp số; Tiếp tục chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa quy trình, phương thức sản xuất, vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt nâng cao năng lực phát triển phần mềm trong lực lượng công nghệ thông tin theo đề án hiện đại hóa công tác xây dựng và phát triển phần mềm; Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới, tiếp tục hoàn thiện các chính sách về đãi ngộ đối với người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, EVNICT đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi sự tập trung cao của toàn thể CBCNV trong Công ty trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Trần Ngọc Khánh- Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, Giám đốc Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin cho biết, 06 tháng đầu năm 2023, EVNICT cũng đã thực hiện tốt thoả ước lao động tập thể của EVN, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện cải thiện điều kiện lao động cho người lao động; Đảm bảo việc làm và bố trí công việc hợp lý cho người lao động; Thực hiện việc tuyển dụng lao động theo các quy định của pháp luật và quy chế tuyển dụng lao động của Tập đoàn và Công ty; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho NLĐ theo kế hoạch đặt ra; Thực hiện ký kết, quản lý các hợp đồng lao động của Công ty; Sắp xếp thời giờ làm việc, làm thêm cho người lao động hợp lý. Các chế độ chính sách đối với lao động nữ đảm bảo theo quy định của thỏa ước lao động tập thể; Thực hiện chi trả tiền lương theo đúng quy chế, quy định; Nâng lương và chuyển ngạch cho người lao động theo định kỳ cho CBCNV đủ điều kiện; đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV theo quy định; hỗ trợ người lao động duy trì các câu lạc bộ thể thao nâng cao sức khỏe; trích nộp đầy đủ, đúng kỳ hạn các khoản kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lãnh đạo Công ty đã tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động theo đúng luật, thực hiện trích kinh phí công đoàn đầy đủ và đúng thời hạn; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, phúng viếng đối với các trường hợp đau ốm, hiếu, hỷ, cũng như hỗ trợ thực hiện các hoạt động xã hội khác.  

Công ty đã thực hiện công khai đầy đủ các thông tin đến người lao động theo quy định, đặc biệt là đối thoại tại nơi làm việc nhằm giải quyết kịp thời các ý kiến thắc mắc của người lao động. 

Ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT phát biểu.

Ông Nguyễn Minh Khiêm - Giám đốc EVNICT chia sẻ, lĩnh vực sản xuất trực tiếp của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 có sự gia tăng đột biến các nhiệm vụ Tập đoàn giao. Bộ phận sản xuất còn phải tham gia sâu vào quá trình viết, phân tích, sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ. Từ Trung tâm phát triển phần mềm đến Trung tâm Hạ tầng viễn thông và Công nghệ thông tin, Trung tâm an ninh thông tin trong những tháng còn lại của năm 2023 phải nỗ lực hết sức, bố trí nhân lực, động viên CBCNV, phối hợp cùng các đơn vị trong Công ty đảm bảo các hệ thống phần mềm dùng chung, viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin, an ninh bảo mật vận hành thông suốt, an toàn.

Các phòng trong khối chuyên môn nghiệp vụ như Phòng TCKT, QLĐTXD cũng sẽ phải thay đổi phương thức báo cáo, làm việc; Phòng TCHC tổ chức tìm kiếm nguồn lực, thực hiện chế độ trả lương 3P, minh bạch thi vị trí chức danh...

“Hiện nay EVN và EVNICT gặp rất nhiều khó khăn, chỉ có nhìn nhận vấn đề và đồng hành cùng EVN và EVNICT, thay đổi các biện pháp nhận thức chúng ta mới vượt qua được giai đoạn khó khăn này”- ông Nguyễn Minh Khiêm nhấn mạnh.

Cần sự đoàn kết, chia sẻ của người lao động

Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Giám đốc EVNICT phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, đúng trình tự thủ tục, quy trình của EVNICT trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua hội nghị cấp cơ sở (cấp phòng/Trung tâm) rồi tổ chức Hội nghị cấp Công ty. Tại Hội nghị, Phòng TCHC cũng đã giải đáp 19 ý kiến, kiến nghị của người lao động, 4 kiến nghị vượt cấp (Công đoàn Điện lực Việt Nam giải đáp trực tiếp) đã cho thấy sự dân chủ, thẳng thắn, quan hệ lao động hài hòa của chính quyền với người lao động trong Công ty.

Ông Uông Quang Huy cho biết, sắp tới sẽ có bốn yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ lao động qua đó tác động đến công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đó là (1) hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn rất khó khăn; (2) Bộ luật lao động năm 2019, có hiệu lực năm 2021 cho phép thành lập một tổ chức trong doanh nghiệp bên cạnh tổ chức công đoàn; (3) Áp dụng nghiêm túc các quy định pháp luật đặc biệt các quyết định liên quan đến chế độ chính sách người lao động có thể ảnh hưởng đến quan hệ lao động; (4) Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ 1/7/2023 có nhiều điểm mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân.

Tuy nhiên, Công đoàn Điện lực Việt Nam nhận định, những khó khăn hiện nay của Tập đoàn chỉ là khó khăn tạm thời, người lao động nên đoàn kết, chia sẻ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này với phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro cùng nhau chia sẻ”. Đối với những quan hệ lao động phức tạp có thể xảy ra, thông qua cơ chế phản biện, đối thoại, góp ý, chúng ta sẽ thực hiện tốt hơn các quy định này. Định hướng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Tập đoàn là tiếp tục nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ cơ sở, tránh hình thức, thiết thực, hiệu quả, lấy ý kiến người lao động, giảm các thủ tục mang tính hình thức, công khai, minh bạch đầy đủ.

Hội nghị đã bầu ban thanh tra nhân dân gồm 05 người và bầu 14 đại biểu đi dự Hội nghị người lao động cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

VH