Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng Chính phủ biểu dương EVN và EVNNPT đã nỗ lực triển khai Dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ nhật, 7/4/2024 | 21:12 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 138/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến để nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) diễn ra ngày 1/4/2024 tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ triển khai thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), ngày 1/4/2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và kết nối trực tuyến với 09 địa phương (Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) để nghe báo cáo tiến độ, tình hình triển khai công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. 

Những kết quả khả quan

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài 519 km đi qua 09 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và nâng cao đời sống người dân. Do đó, cần phải hoàn thành trong tháng 6 để kịp thời hỗ trợ bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thời gian vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của các bộ, cơ quan và địa phương, sự tập trung, cố gắng của chủ đầu tư, dự án đã đạt tiến độ như kế hoạch đề ra, hoàn thành khối lượng lớn công việc (đã bàn giao toàn bộ mặt bằng 1.177 vị trí móng, hoàn thành đúc được 430 vị trí móng, lắp dựng xong 43 cột thép).

Có được kết quả này, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hỗ trợ của các địa phương, đặc biệt là các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân để giải quyết các vấn đề liên quan; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, động viên các đơn vị thi công, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đi qua.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Công Thương, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng, thường xuyên giao ban, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, đã cùng với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng trực tiếp giải quyết ngay những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ cũng đã chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai dự án, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã phát huy truyền thống anh hùng, cùng với các nhà thầu, đơn vị thi công và doanh nghiệp địa phương tham gia tích cực, khẩn trương, tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực, cố gắng, nỗ lực, triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa", làm việc liên tục 24/7, "3 ca, 4 kíp", xuyên ngày lễ, ngày tết, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi", đồng thời tổ chức thi công trên tất cả các vị trí, trải dài toàn tuyến 519 km, hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã cảm ơn người dân, nơi có dự án đi qua đã nhường đất canh tác, các công trình dân sinh, thậm chí cả chỗ ở để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đề ra, phục vụ thi công dự án vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Các nhiệm vụ thời gian tới

Huy động nhiều máy móc thi công vị trí 297 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.

Trên tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa để hoàn thành dự án trong tháng 6 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trên, thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động rà soát các công việc còn lại, tập trung xử lý, giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Các cơ quan, đơn vị tại địa phương tích cực phối hợp chặt chẽ với nhau và với người dân, doanh nghiệp trên tinh thần “cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu, cùng nhau chia sẻ về nhận thức và hành động”, “cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, cố gắng tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và vì sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, hoàn thiện khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư chung cho toàn dự án với tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân với phương châm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Các địa phương cần tập trung hoàn tất các thủ tục tái định cư, để sớm di dời các hộ dân, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 10 tháng 4 năm 2024, bàn giao các khoảng néo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục tập trung cao độ, khẩn trương triển khai với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc liên tục 24/7, “3 ca, 4 kíp”, xuyên ngày lễ, ngày tết, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, nhất là an toàn lao động tại các vị trí có địa hình khó khăn, phức tạp, hiểm trở và vào thời điểm thời tiết không thuận lợi.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, xem xét huy động lực lượng tại chỗ có đủ năng lực; chia sẻ công việc phù hợp, hợp lý để các doanh nghiệp ở địa phương cùng tham gia thực hiện để triển khai nhanh nhất bảo đảm tiến độ, đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. Tập trung tìm giải pháp sản xuất các cột thép đúng tiến độ vì vấn đề khó khăn nhất hiện nay là tiến độ sản xuất đủ các cột thép trong tháng 4 năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phấn đấu hoàn thành đúc các vị trí móng chậm nhất trước ngày 30 tháng 4 năm 2024, hoàn thành việc dựng cột trước ngày 31 tháng 5 năm 2024 và tổ chức kéo dây, hoàn thành các công tác kỹ thuật trước ngày 20 tháng 6 năm 2024 để đưa dự án vào vận hành trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Lê Linh