Giờ Trái đất 2018

Thừa Thiên Huế: Ban hành kế hoạch tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018

Thứ sáu, 16/3/2018 | 09:55 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2018. Chiến dịch thực hiện Giờ Trái đất năm 2018 được thực hiện từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3/2018, với việc tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại các cơ quan, đơn vị, nhà riêng...
Thừa Thiên Huế hưởng ứng Giờ Trái Đất 2018.
 
Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Công Thương là đơn vị thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Giờ Trái đất; Đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị. Chỉ đạo Công ty điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch hưởng ứng của ngành điện; Ước tính sản lượng điện tiết kiệm trong thời gian diễn ra Giờ Trái đất.
 
Đồng thời giao cho các Sở Thông tin và Truyền Thông, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo dục Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, TP Huế... xây dựng các kế hoạch để phối hợp thực hiện.
 
Kế hoạch với mục đích nâng cao tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện...Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, huy động sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ Trái đất 2018. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Theo: Báo TN-MT