Vận hành các hồ thủy điện

Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy từ 9h sáng nay

Thứ bảy, 8/9/2018 | 08:13 GMT+7
Đó là lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đối với Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tại Công điện số 48/CĐ-TW hồi 7h30 phút ngày 8/9/2018.
Theo đó, hồi 7h ngày 8/9, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 213,91 m, lưu lượng đến hồ 3.315 m3/s, tổng lưu lượng xả 3.821 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện); mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,15 m, lưu lượng đến hồ 4.076 m3/s, tổng lưu lượng xả 5.787 m3/s (gồm lưu lượng qua 3 cửa xả đáy và lưu lượng chạy mát phát điện).
 
Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình và Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và đóng 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 9h ngày 8/9/2018.
 
Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế. 
 
Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để cò quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.
Kim Thái/Icon.com.vn