Thông tin đầu tư

Năm 2023 sẽ bố trí hơn 1,1 ngàn tỷ đồng đầu tư hạ tầng điện

Thứ tư, 8/2/2023 | 09:46 GMT+7
Công ty Điện lực Đồng Nai dự kiến, năm 2023 bố trí hơn 1,1 ngàn tỷ đồng cho hạ tầng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, khoảng 1.030 tỷ đồng là đầu tư mới lưới 110kV, lưới phân phối và đầu tư khác; sửa chữa lớn 39 công trình giá trị ước khoảng 97 tỷ đồng.

Hạ tầng lưới điện nông thôn.

Việc đầu tư xây mới, nâng cấp các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm mục tiêu bổ sung nguồn cung ứng điện, tăng cường năng lực lưới điện truyền tải và đảm bảo vận hành tin cậy.
 
Năm 2022, công ty đã đầu tư xây mới các công trình với tổng số tiền hơn 1 ngàn tỷ đồng, sữa chữa lớn 35 công trình với số tiền 85 tỷ đồng, qua đó góp phần thực hiện tốt việc cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Link gốc

 

Theo: Báo Đồng Nai