Thông tin đầu tư

Triển khai dự án Đường dây, TBA 110kV Đông Sơn và TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Thứ ba, 2/8/2022 | 11:23 GMT+7
Mới đây, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc (BA3) phối hợp với các nhà thầu và Công ty điện lực Thanh Hóa triển khai 02 dự án Đường dây, TBA 110kV Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Đường dây, TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Triển khai dự án Đường dây và TBA 110kV Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
Cả 2 công trình Đường dây, TBA 110kV Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Đường dây, TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đều thuộc nhóm Công tình công nghiệp cấp II, nhóm C với tổng mức đầu tư lần lượt là 76 và 61 tỷ đồng.

Quy mô công trình Đường dây và TBA 110kV Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng dây ACSR400 với tổng chiều dài 54 m. Xây dựng TBA 110kV công suất 2x63MVA (giai đoạn này lắp 01 MBA 63MVA), đồng bộ phía 110kV, tủ xuất tuyến trung thế. Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa,… cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực; Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC tự động đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA ĐKX.

Quy mô công trình Đường dây và TBA 110kV Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa: Xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng dây ACSR300 với tổng chiều dài 592,3 m. Xây dựng TBA 110kV công suất 2x40MVA (giai đoạn này lắp 01 MBA 40MVA được dự kiến điều chuyển trong nội bộ Tổng Công ty), đồng bộ phía 110kV, tủ xuất tuyến trung thế. Trang bị hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa,… cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực; Xây dựng hệ thống camera giám sát, PCCC tự động đảm bảo trạm biến áp 110kV đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa.
 
Khi đi vào hoạt động, 02 dự án trên sẽ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Như Thanh, Đông Sơn và các khu vực lân cận cũng như phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.
Theo: NPC