Biểu giá điện

 • Bảng giá bán điện áp dụng trong 03 tháng cho các khách hàng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19

  18:03 | 17/04/2020 | 1.350 lượt xem

  Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020 và công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; ngay...

 • Biểu giá điện mới áp dụng từ 20/3/2019

  16:20 | 22/03/2019 | 12.771 lượt xem

  Ngày 20/3/2019, Bộ Công thương đã có Quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 • Cách tính hóa đơn tiền điện theo biểu giá mới từ 1/12

  16:04 | 06/12/2017 | 5.065 lượt xem

  Hướng dẫn cách tính hóa đơn tiền điện theo biểu giá mới từ 1/12.  

 • Biểu giá điện áp dụng từ ngày 01/12/2017

  14:52 | 01/12/2017 | 21.569 lượt xem

  Ngày 30/11/2017, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ- BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.  

 • Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015

  09:43 | 16/03/2015 | 109.565 lượt xem

  Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được áp dụng từ ngày 16/3/2015.

 • Từ 1-6: Vẫn giữ mức giá bán lẻ điện bình quân 1.508,85 đ/kWh

  08:20 | 03/06/2014 | 26.365 lượt xem

  Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện của Bộ Công thương, biểu giá bán lẻ điện thay đổi trên cơ sở điều chỉnh một số nhóm đối tượng khách hàng và các mức giá của biểu giá điện hiện hành.

 • Biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ 1/6/2014

  09:09 | 10/04/2014 | 70.503 lượt xem

  Ngày 7/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 28/2014/QĐ-TTg về việc Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó từ 1/6/2014, sẽ áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo bảng kê tỷ lệ phần trăm của mức giá bán lẻ điện bình quân để tính giá bán lẻ điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng sử...

 • Giá điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

  09:49 | 09/04/2014 | 7.629 lượt xem

  Theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về việc Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, từ 1/6/2014, việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được thực hiện như sau:

 • Biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 1/8/2013

  12:00 | 31/07/2013 | 54.211 lượt xem

  Ngày 31-7, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 1-8-2013, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

 • Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 22/12/2012

  11:31 | 21/12/2012 | 29.246 lượt xem

  Ngày 20/12/2012, Bộ Công thương đã ra Thông tư số 38/2012/TT-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.437 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), biểu giá mới được áp dụng từ 22/12/2012. Cụ thể: