Biểu giá điện

Bộ Công thương ban hành Quy định về giá bán điện

Thứ năm, 4/5/2023 | 21:23 GMT+7
Ngày 04/5/2023, Bộ Công thương đã có Quyết định số 1062/QĐ- BCT Quy định về giá bán điện.

Theo đó, Điều 1, Ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Giá bán điện quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2, Mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Điều 3, Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 04 tháng 5 năm 2023.

Xem hoặc tải về Quyết định TẠI ĐÂY