Biểu giá điện

Biểu giá điện áp dụng từ ngày 01/12/2017

Thứ sáu, 1/12/2017 | 14:52 GMT+7
Ngày 30/11/2017, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 4495/QĐ- BCT Quy định về giá bán điện. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), được áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.
  
File