EVN chủ động phòng, chống dịch COVID-19

Ban QLDA Điện 1 yêu cầu cán bộ công nhân viên tại các công trường giữ nguyên vị trí làm việc

Thứ hai, 26/7/2021 | 15:41 GMT+7
Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về phòng chống COVID-19, Ban QLDA Điện 1 yêu cầu CBCNV của Ban làm nhiệm vụ tại các dự án giữ nguyên vị trí làm việc.
 

Đơn vị thi công tại Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng.
 
Ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết: Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phòng, chống dịch COVID- 19, Ban QLDA Điện 1 yêu cầu các phòng, ban điều hành, đơn vị tư vấn giám sát, CBCNV làm nhiệm vụ tại các dự án: NMTĐ Hòa Bình mở rộng, Trung tâm Điện lực Dung Quất, Dự án  đập thủy lợi Tân Mỹ, Dự án Cơ sở hạ tầng Quảng Trạch giữ nguyên vị trí làm việc tại Dự án, không di chuyển về Hà Nội. Trường hợp cần thiết phải trở về Hà Nội, cán bộ kỹ sư xin ý kiến lãnh đạo Ban; thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan y tế địa phương. 
 
Tại trụ sở 11 Cửa Bắc, Ban QLDA Điện 1 phân công lãnh đạo Ban, trưởng, phó các phòng chuyên môn làm việc theo phân công khi có yêu cầu và theo nguyên tắc luân phiên. Cán bộ kỹ sư được giao thực hiện các công việc cấp bách để đảm bảo tiến độ các công việc của Ban như các công tác liên quan đến hồ sơ trình duyệt của đường dây truyền tải, hồ sơ về dự toán, đấu thầu v.v…; cán bộ phụ trách CNTT được đến cơ quan làm việc.
 
Lãnh đạo các phòng phân công công việc cho cán bộ kỹ sư làm việc từ xa đảm bảo hiệu quả, giải quyết công việc có chất lượng, đúng tiến độ; phải đảm bảo bảo mật thông tin đối với một số loại hình công việc. 
 
Ban QLDA Điện 1 cũng đảm bảo kết nối hội nghị truyền hình, phòng họp trực tuyến qua ZOOM để tổ chức các cuộc họp với EVN, nội bộ trong Ban và nội bộ các phòng; Ban cũng đã tìm hiểu và chuẩn bị các điều kiện để có thể tổ chức các đoàn công tác đi các dự án trong quá trình thực hiện Chỉ thị khi có yêu cầu nhân lực từ dự án. 
Lê Linh