Thông tin đầu tư

Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III

Thứ ba, 6/9/2022 | 08:31 GMT+7
UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND (ngày 4/8/2022) chấp thuận Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III (quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ).

Phối cảnh Trung tâm Điện lực Ô Môn.
 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III có diện tích khoảng 8,342ha (khu vực nhà máy chính), là đất công trình năng lượng đã được UBND thành phố Cần Thơ cho nhà đầu tư thuê đất (trả tiền hàng năm) với thời hạn thuê từ ngày 19/5/2021 dến 24/02/2050.
 
Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Các hạng mục chính: Gian máy Turbin khí-Máy phát, Turbin hơi-Máy phát, khu vực máy biến áp và khu vực sân phân phối; các khu phụ trợ như: Nhà hành chính, khu điều khiển trung tâm, kênh lấy nước làm mát, đường ống xả nước làm mát, khu xử lý nước với tổng vốn đầu tư khoảng 27.596 tỷ đồng, tương đương 1.190,5 triệu USD; Thời hạn hoạt động của dự án là 31 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất (2021-2052). Địa điểm thực hiện dự án tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
 
Dự kiến Nhà máy khởi công vào quý I/2025 và phát điện vào quý IV/2027; Bắt đầu tiếp nhận khí vào quý IV/2027; vVận hành thử quý IV/2027 và phát điện thương mại vào quý IV/2027.
 
Mục tiêu dự án nhằm xây dựng Nhà máy nhiệt điện Turbin khí chu trình hỗn hợp, quy mô theo quy hoạch ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt để cung cấp nguồn điện ổn định cho khu vực miền Nam nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an toàn cung cấp điện, đồng thời cùng các Nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn tiêu thụ hết khí Lô B.
 
Nhà đầu tư chỉ được phép triển khai thực hiện dự án sau khi đảm bảo thực hiện đầy đủ các giấy phép điều kiện có liên quan; Thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án theo quy định pháp luật hiện hành. 
 
Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III chỉ hoạt động theo công suất được duyệt tại Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia theo quy định…
 
UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi giám sát tiến độ triển khai dự án theo đúng quy định pháp luật; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện ký quỹ đảm bảo dự án theo quy định; Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai dự án. Giao Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND quận Ô Môn hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy định pháp luật…
Kim Thái