Công đoàn EVNNPT: Nhiều nội dung quan trọng được quyết nghị 

Thứ hai, 18/9/2023 | 16:56 GMT+7
Công tác đối thoại và thương lượng tập thể; nắm bắt tư tưởng người lao động; mở các kênh tiếp nhận ý kiến của công dân, người lao động trong đơn vị; tổ chức các hoạt động, các công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028…là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT thảo luận và thống nhất triển khai.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVNNPT chúc mừng Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Xuân Tiến.

Ngày 15 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT lần thứ ba, tháng 9/2023 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT đã thảo luận, thống nhất thông qua Báo cáo sơ kết công đoàn quý III/2023; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch đã đề ra; tiếp tục phối hợp với chuyên môn động viên người lao động tập trung đảm bảo hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định; các công trình cấp điện cho miền Bắc năm 2024 và đặc biệt là Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Về công tác đối thoại và thương lượng tập thể, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPT thống nhất các nội dung Ban Chính sách pháp luật đã tổng hợp và trình Hội nghị để lấy ý kiến các thành viên Tổ đối thoại, chuẩn bị công tác Đối thoại định kỳ và Thương lượng tập thể cấp EVNNPT năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện thông Thông báo kết luận số 85-TB/ĐU ngày 04/8/2023 của Đảng ủy EVNNPT; Văn bản số 49/CĐEVNNPT ngày 15/8/2023 về triển khai thực hiện công tác truyền thông, nắm bắt dư luận xã hội theo Kết luận số 85-TB/ĐU; Văn bản số 58/CĐ EVNNPT ngày 08/9/2023 về đẩy mạnh các hoạt động chào mừng 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT (22/01/2009 - 22/01/2024)…

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cũng đề nghị trong thời gian tới, công đoàn các cấp, các Ban chuyên đề cần nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tư tưởng người lao động, dư luận CNVCLĐ tại đơn vị; mở các kênh tiếp nhận ý kiến của công dân, người lao động trong đơn vị; tổ chức các hoạt động, các công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT (22/01/2009 - 22/01/2024) và ngày thành lập ngành Điện Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng các hình thức phong phú và thiết thực…

Những nội dung quan trọng được quyết nghị trong cuộc họp Thường vụ Công đoàn EVNNPT lần thứ ba, tháng 9 năm 2023 là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Thông báo kết luận số 85-TB/ĐU của Đảng ủy EVNNPT; chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ EVNNPT và hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lê Duyên Hải