Tin trong nước

Công đoàn PC Phú Yên: Một nhiệm kỳ hoạt động đầy ấn tượng

Thứ ba, 21/3/2023 | 16:13 GMT+7
Nhiệm kỳ 2018-2023 là một nhiệm kỳ để lại nhiều ấn tượng trong CNVCLĐ Công ty bởi sự sáng tạo, nhiệt huyết trong mọi hoạt động của BCH Công đoàn Công ty với việc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn theo phương châm “Tạo sức sống, mỗi năm một hoạt động mới”.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên Phan Quốc Thắng (áo đen) trao Giấy chứng nhận mô hình tham gia phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2018-2020.

Điểm ấn tượng đầu tiên, Công đoàn PC Phú Yên là đơn vị duy nhất trong Công đoàn EVNCPC triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” liên tục từ năm 2019 đến 2022.

Điểm nhấn mang lại sự đổi mới và hiệu quả trong các hoạt động là nhờ Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” trong 04 năm liên tục. Qua đó, Công đoàn Công ty đã có 17 lượt cá nhân đăng ký Công đoàn EVNCPC với 10 giải pháp “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Trong đó có 03 giải pháp được EVNCPC công nhận là sáng kiến.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã có 05 cá nhân tham gia 07 mô hình giải pháp hưởng ứng phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên công nhận. Đặc biệt, có 02 mô hình được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ, mỗi năm có từ 15-17 công đoàn trực thuộc tự tin phát động các phong trào thi đua công đoàn nhằm huy động lực lượng giữa các tổ Công đoàn giải quyết những vấn đề còn tồn tại, khó khăn của đơn vị hoặc thi đua thực hiện về một ý tưởng mới. 

Hưởng ứng phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn năm 2021”, 07 nữ cán bộ công đoàn thuyết trình 07 chuyên đề thi đua có nội dung hưởng ứng chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong EVN”.

Điểm nhấn thứ hai, Công đoàn PC Phú Yên là đơn vị có phát động 11 phong trào thi đua của Công đoàn để đồng hành cùng chuyên môn và 04 phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”.

Mục tiêu xuyên suốt của các phong trào thi đua là “Rèn luyện kỹ năng hoạt động, tạo sự tự tin để phát huy năng lực cá nhân cán bộ công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trực thuộc; xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho công nhân lao động theo hướng chuyển đổi số”. 

Đặc biệt, sự tươi mới trong phương pháp tổ chức phong trào đã thực sự cuốn hút, lôi kéo quần chúng CNVCLĐ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi.

Việc này đã làm thay đổi mạnh mẽ ý thức theo dõi số liệu để làm các báo cáo nhanh trước hạn; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; công tác lễ tân, tiếp khách, tác phong đúng giờ. Hiệu quả nhất, các tổ Công đoàn đã có ý thức sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhanh các nhiệm vụ. Đặc biệt, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc thường xuyên tham gia hiện trường cùng với CNVCLĐ nhằm hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết khó khăn.

Tổ chức Hội thi “Nâng cao kĩ năng tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân”.

Một điểm nhấn để lại ấn tượng trong CNVCLĐ, đó chính là PC Phú Tổ chức nhiều hoạt động để nâng chất Cán bộ Công đoàn.

Công đoàn Công ty đã tổ chức 08 buổi tập huấn để nâng cao 10 kỹ năng hoạt động cho Cán bộ Công đoàn với nội dung là “Phát huy năng lực cá nhân của cán bộ công đoàn trong xây dựng và tổ chức phong trào thi đua”. 

Kết quả, cán bộ công đoàn biết cách tổ chức hoạt động theo 04 nội dung chính đã được tập huấn. Đặc biệt, khắc phục tình trạng thụ động của cán bộ công đoàn, tình trạng hoạt động công đoàn hoàn toàn phụ thuộc dựa vào chính quyền.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động để nâng chất cán bộ Công đoàn như Hội thi “Nâng cao kỹ năng hoạt động công đoàn đến cấp tổ sản xuất” năm 2019; thuyết trình nội dung “Tự phát động phong trào thi đua của các Công đoàn trực thuộc”; Hội thi “Tuyên truyền an toàn điện” năm 2022. 

Thuyết trình mô hình tham gia phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” năm 2021.

Qua đó, các Công đoàn trực thuộc đã biết cách tự phát động thi đua công đoàn đồng hành cùng chuyên môn; làm tốt công tác vận động, lôi kéo, thu hút, tuyên truyền người lao động luôn tích cực, hăng hái tham gia hoàn thành nhiệm vụ. Một số ít phát động đã phát triển thành sáng kiến. 

Bên cạnh đó, Công đoàn PC Phú Yên đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn.

Công đoàn Công ty rất quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo qua chương trình eOffice; sử dụng phần mềm tài chính công đoàn.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã có 02 giải pháp hưởng ứng chuyển đổi số. Giải pháp “Ứng dụng OneDrive, số hóa hồ sơ văn phòng công đoàn và lưu trữ hồ sơ công đoàn bằng văn bản số cho các Công đoàn trực thuộc” đã giúp các Công đoàn trực thuộc đều triển khai sổ họp công đoàn, báo cáo và chấm điểm công đoàn hàng quý, lưu hồ sơ công đoàn trên môi trường OneDrive. Giải pháp “Xây dựng phần mềm “Quản lý thi đua khen thưởng công đoàn”” đã giúp Công đoàn Công ty theo dõi rất nhanh quá trình khen thưởng của từng đoàn viên.

Hai giải pháp trên được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên công nhận là mô hình, sáng kiến, ý tưởng mới trong phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” năm 2020, 2021.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Công đoàn PC Phú Yên là đơn vị Công đoàn đầu tiên và duy nhất trong EVNCPC, trong tỉnh đã sớm quan tâm đầu tư, chỉ đạo về công tác văn thư lưu trữ, hạn chế lỗi chính tả.

Bắt đầu từ phong trào thi đua “Tự phát động thi đua”, Công đoàn Công ty đã đưa 03 tiêu chí chấm điểm gồm “Thể thức văn bản, lỗi chính tả, cách hành văn”, “Chuyển đổi số” và “Thời gian thuyết trình”. Theo đó, Công đoàn Công ty đã đánh giá, chỉ ra những lỗi sai cơ bản của 17/22 phát động. 

Từ đó, Công đoàn đã vận động Công đoàn Văn phòng nghiên cứu tạo ra video clip bài học E-learning “20 lưu ý giúp nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản” và chương trình trắc nghiệm “Tìm hiểu thể thức soạn thảo văn bản”. Tiếp theo, Công đoàn đã phát động cuộc thi trắc nghiệm online “Tìm hiểu thể thức văn bản”. Bên cạnh đó, Văn phòng Công đoàn đã có nhiều hướng dẫn cũng như kiểm soát văn bản trước khi ban hành.

Những nội dung trên đã hình nên sáng kiến “Nâng cao kỹ năng trình bày văn bản đúng thể thức và hạn chế lỗi chính tả cho cán bộ”, được EVNCPC công nhận; và UBMT TQ Việt Nam tỉnh công nhận sáng kiến trong phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” giai đoạn 2021-2023.

Với việc đổi mới trong công tác đồng hành cùng chuyên môn, Công đoàn PC Phú Yên đã mang lại khí thế, nâng cao nhận thức CNVCLĐ trong hoạt động phong trào công đoàn cũng như công việc chuyên môn.

Hoa Hồng