Công ty Điện lực Điện Biên tăng cường thay thế công tơ định kỳ

Thứ sáu, 11/11/2022 | 08:52 GMT+7
Nhằm bảo đảm chính xác các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống đo đếm điện năng, thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên đã tăng cường triển khai thay thế, lắp đặt công tơ điện trên địa bàn.
Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên thay thế định kỳ công tơ điện.
 
Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 138.005 công tơ các loại. Trong đó: công tơ 3 pha là 5.499 chiếc (100% là công tơ điện tử); công tơ 1 pha là 132.506 chiếc (công tơ điện tử chiếm 86,23%, công tơ cơ khí chiếm 13,77%).
 
Thực hiện kế hoạch thay thế công tơ định kỳ năm 2022, đến nay Công ty Điện lực Điện Biên đã thay thế 8.379/8.943 công tơ 1 pha (đạt 93,7% kế hoạch) và 216 công tơ 3 pha (đạt 100% kế hoạch).
 
Đối với công tác thay thế, lắp đặt công tơ điện tử đo xa đã thực hiện thay xong công tơ điện tử 1 pha và đang triển khai thực hiện thay thế công tơ 3 pha điện tử.
 
Theo: Báo Nhân dân