Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023

Thứ sáu, 10/3/2023 | 09:17 GMT+7
Sáng 9.3, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Bùi Minh Đại, Phó Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị tại các điểm cầu có lãnh đạo, bộ phận chuyên môn chi nhánh Điện lực các huyện, thành phố.

Qua báo cáo về các chuyên đề tại Hội nghị: Công tác kinh doanh, tổ chức lao động tiền lương, văn hóa doanh nghiệp và truyền thông. Theo đó, năm 2022, Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai việc thanh toán tiền lương, các chế độ cho người lao động. Duy trì, thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan trong văn hóa doanh nghiệp, tuân thủ kỷ luật, văn hóa số, kỹ năng, phong cách làm việc chuyên nghiệp. Đồng thời, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát mua, bán điện. Cụ thể: Phối hợp phúc tra chỉ số công tơ được 21.539 lượt; kiểm tra áp giá 1.438 lượt; kiểm tra qua App CMIS Mobile trực tiếp tại hiện trường đạt trên 98% tổng số lượt kiểm tra khách hàng trong tháng.

Hiện nay, toàn công ty quản lý kinh doanh bán điện cho 182.004 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm năm 2022 đạt 506,253 triệu kWh, quản lý 182.120 công tơ các loại. Ngoài ra, các chương trình nghiên cứu phụ tải, điều chỉnh phụ tải, công tác dự báo phụ tải được thực hiện hiệu quả; Công tác truyền thông được triển khai đa dạng, linh hoạt, tạo sự đồng thuận, chia sẻ, hợp tác của người dân với các hoạt động của Công ty…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung bàn các các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2023:  “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Cùng với đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, công tác dịch vụ khách hàng, thực thi văn hóa doanh nghiệp; những khó khăn, vướng mắc trong công tác kinh doanh, sắp xếp, bố trí sử dụng lao động tại đơn vị.

Đồng thời, Công ty sẽ chú trọng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 530 triệu kWh; giá bán điện bình quân 1.889 đ/kWh; tỷ lệ thu tiền điện trên 99,8%; 100% dịch vụ cung cấp điện theo phương thức điện tử, dịch vụ điện cấp độ 4.

Link gốc

Theo: Báo Hà Giang