Tin trong nước

Công ty Điện lực Sơn La: Tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023

Thứ sáu, 3/3/2023 | 14:05 GMT+7
Vừa qua, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty năm 2023. Đồng chủ trì ông Trần Duy Trinh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Viết Thông - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 160 đại biểu đại diện cho CNVCLĐ toàn công ty.

Hội nghị đại biểu Người lao động Công ty Điện lực Sơn La năm 2023.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; Báo cáo công khai tài chính trích lập và sử dụng Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, các loại Quỹ do CNVCLĐ Công ty đóng góp năm 2022; Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động; Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và thực hiện Quy chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân về công tác thanh tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị người lao động các đơn vị.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 Công ty Điện lực Sơn La đạt Giải Khuyến khích về công tác Kinh doanh, Tài chính kế toán, An toàn, Giải Ba công tác Công nghệ thông tin, Giải Nhì công tác Văn hóa doanh nghiệp, công tác Truyền thông và Giải Khuyến khích toàn diện.

 Giám đốc Công ty - Trần Duy Trinh trao khen thưởng Công nhân lao động giỏi cấp Công ty năm 2022.

Hội nghị đại biểu Người lao động công ty năm 2023 đã thảo luận trực tiếp và thống nhất quyết nghị một số nội dung trọng tâm: Nhất trí thông qua các báo cáo, văn kiện được trình bày tại hội nghị; Tiếp thu các ý kiến đóng góp thông qua Hội nghị người lao động của các đơn vị thành viên và các ý kiến đóng góp trực tiếp của các Đại biểu trên diễn đàn Hội nghị đối với các văn bản dự thảo; Nhất trí với các nội dung trả lời, giải đáp của Giám đốc công ty trình bày tại hội nghị về những ý kiến, kiến nghị của Người lao động; Ban Giám đốc Công ty sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng của công ty phối hợp với Công đoàn Công ty tổng hợp các ý kiến góp ý để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản nêu trên trước khi ban hành.

Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm với Công nhân lao động giỏi.

Hội nghị đã thống nhất Quyết nghị thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu SXKD chính của Công ty trong năm 2023 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD-TC-ĐTXD năm 2023 do Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. 

100% đại biểu biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến: Sửa đổi Quy định điều động, luân chuyển cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và điều động công nhân trong Công ty Điện lực Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-PCSL ngày 21/12/2019; Hỗ trợ chi phí đi lại đối với lao động thực hiện điều động là 500.000đ/người/tháng. Số tiền này được trích từ quỹ Phúc lợi của Công ty Điện lực Sơn La; Tiếp tục ủng hộ xóa nhà dột nát, nhà tạm năm 2023 do Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La phát động và ủng hộ Quỹ giúp đỡ xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ: Mỗi CBCNV ủng hộ tối thiểu 150.000đ/1 người. 

Công ty Điện lực Sơn La quyết tâm giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2022, nỗ lục phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Hội nghị thông qua.

Nhân dịp này Công ty đã biểu dương và khen thưởng 37 Công nhân lao động giỏi cấp Công ty năm 2022.

Ngọc Diệp