Công ty Điện lực Trà Vinh đảm bảo cấp điện an toàn liên tục

Thứ ba, 6/2/2024 | 08:52 GMT+7
Với quyết tâm nỗ lực vượt khó, năm 2023 vừa qua Công ty Điện lực Trà Vinh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh kiểm tra thông số đóng điện trạm 110 kV Long Đức, TP.Trà Vinh.

Công ty xây dựng phương án cung ứng điện phù hợp, trọng tâm bảo đảm đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân trong tỉnh. Ngành điện báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án cấp điện và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Đồng thời tăng cường chế độ trực vận hành, trực điều độ lưới điện kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục. 

Trong năm 2023 phát triển 4.956 khách hàng dùng điện, nâng tổng số khách hàng đến cuối tháng 12/2023 là 209.532 khách hàng, trong đó 170.964 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 38.568 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt. Về điện thương phẩm thực hiện đạt 1,263 tỷ kWh, đạt 100,37% kế hoạch năm (1,259 tỷ kWh), tăng 4,94% so với cùng năm 2022. 

Sửa chữa điện cho các hộ gia đình chính sách trong tháng tri ân khách hàng.

Tham mưu Sở Công thương, UBND tỉnh triển khai công tác tiết kiệm điện, phối hợp cơ quan ngành, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý, an toàn và hiệu quả. Trong năm 2023 tiết kiệm điện 30,08 triệu kWh, đạt 112,78% kế hoạch giao (26,67 triệu kWh), tương đương 2,38% tổng điện thương phẩm, trong đó: Các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm đạt 0,783 triệu kWh; Hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm đạt 0,234 triệu kWh; Khách hàng sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 16,93 triệu kWh; Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 12,13 triệu kWh.

Ngoài ra trong năm 2023, Công ty đẩy mạnh triển khai các công trình đầu tư xây dựng lưới điện, hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành công trình 110kV (lắp máy biến áp số 2 trạm 110 kV Long Đức) và 14 công trình lưới trung hạ thế, với khối lượng tăng thêm 40 MVA trạm biến áp 110kV; 56,4 km đường dây trung thế; 69 km đường dây hạ thế; 16,33 MVA trạm biến áp; tổng số vốn đầu tư 145,4 tỷ đồng, đạt 104,66% kế hoạch. Triển khai sửa chữa lớn lưới điện hoàn thành 10 công trình, với tổng giá trị 18,78 tỷ đồng. 

Về cấp điện nông thôn tính đến cuối năm 2023 số xã có điện toàn tỉnh đạt 100% và số hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,61%. Số xã nông thôn mới đạt tiêu chí số 4 về điện là 85/85 xã, tỉ lệ 100%, số xã đạt tiêu chí về điện nâng cao là 52 xã, tỉ lệ 61,17%. Kết quả đảm bảo cấp điện ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh.

Đặng Huy Hoàng