Tin trong nước

Công ty Thuỷ điện Đại Ninh hưởng ứng “Tết trồng cây”

Thứ ba, 18/6/2024 | 09:30 GMT+7
Công ty Thủy điện Đại Ninh vừa tổ chức hưởng ứng "Tết trồng cây" nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nói chung và cán bộ, công nhân viên Công ty nói riêng về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đoàn viên, thanh niên Công ty tham gia hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”.

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 phát động, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 50.000 cây xanh giai đoạn 2021 – 2025, mới đây, đoàn viên, thanh niên Công ty Thủy điện Đại Ninh đã triển khai trồng mới 3.800 cây keo trong phạm vi đất công trình của Công ty, nhằm góp phần bảo vệ môi trường và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng Công ty phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp.


Đoàn viên, thanh niên Công ty tham gia trồng cây xanh.

Với lợi ích của cây xanh mang lại, định kỳ hàng năm Công ty sẽ tiến hành tổ chức trồng mới và chăm sóc cây thông/keo trong phạm vi đất công trình Công ty đang quản lý đảm bảo cây phát triển tươi tốt. Đồng thời, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về ý nghĩa, lợi ích việc trồng cây, tích cực góp phần vào việc hiện thực hóa chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh.

Trồng cây, trồng rừng góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên.

Link gốc

Theo: Báo Lâm Đồng