Phóng sự ảnh

Công ty Truyền tải Điện 3: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ năm, 14/1/2021 | 10:56 GMT+7
Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý, vận hành lưới truyền tải điện trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Truyền tải Điện 3 (PTC3) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0, khai thác nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh. 
 
Công ty đã tập trung vào công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành đường dây; ứng dụng thiết bị để thu thập dữ liệu, hình ảnh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích dữ liệu Big Data; đào tạo sử dụng và khai thác các trang thiết bị hiện đại (UAV, robot, ra đa vẽ bản đồ,…) để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đường dây; đào tạo lực lượng quản lý vận hành trạm biến áp, quản lý vận hành và sửa chữa đường dây...
 
Trong ảnh: Đội vận hành đường dây Truyền tải điện Lâm Đồng (Công ty Truyền tải Điện 3) sử dụng thiết bị bay  kiểm tra đường dây 500kV mạch 2 đoạn qua đèo Bảo Lộc.
 
Ngọc Hà