Công ty Truyền tải điện 2 phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”

Thứ hai, 22/5/2023 | 10:00 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết số 140 –NQ/ĐU ngày 15/5/2023 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PTC2 đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 1828/CTLT-PTC2 về việc phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm nay. 

Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch làm đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện phong trào thi đua. (Ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ Quảng Bình chỉ đạo thực hiện phong trào tại TBA 500kV Quảng Trạch).

Phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” được thực hiện bắt đầu từ ngày 15/5/2023 và hoàn thành trước 30/6/2023. Các Truyền tải điện căn cứ tình hình thực tế tại của TBA/Tổ Truyền tải lưu động (TTLĐ) để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian ăn ở tập trung. Mỗi TBA/Tổ TTLĐ huy động ăn ở tập trung liên tục trong thời gian 5 ngày, thời gian bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của từng TBA/Tổ TTLĐ. 

Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị.

Ngoài ra, trong tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “cảm ơn người lao động” tại các TBA, Tổ TTLĐ, các Công đoàn cơ sở thành viên, một số đội đường dây.

Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia vệ sinh công nghiệp tại đơn vị.

Riêng tại các TBA/Tổ TTLĐ Công đoàn PTC2 đã trích kinh phí 90 triệu đồng hỗ trợ, giao cho công đoàn cơ sở thành viên, tổ nữ công phối hợp với chuyên môn, các đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất chỗ ăn nghỉ cho công nhân viên ăn, ở tập trung phù hợp với điều kiện tại đơn vị nhằm đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt cho người lao động trong thời gian thực hiện phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”.

Công đoàn tổ chức ăn ở tập trung cho người lao động TBA 500kV Quảng Trạch.

Quang Thắng