Đảng bộ PTC3 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"

Thứ năm, 18/5/2023 | 13:27 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023), ngày 17/5/2023 Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức học tập Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở PTC3 và kết nối trực tuyến với 09 đơn vị trực thuộc, cho 308 đảng viên và 204 cán bộ, công nhân viên tham dự. 

Lớp học được kết nối trực tuyến với 09 đơn vị trực thuộc PTC3.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 20/3/2023 của Đảng ủy PTC3 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Qua đó tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao trong ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên của PTC3, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của EVNNPT là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại PTC3.

Nguyễn Hữu Tố