Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai, 9/1/2023 | 14:56 GMT+7
Đó là khẳng định của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Hội nghị diễn ra ngày 9/1, tại Hà Nội.

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, các đồng chí trưởng các ban tham mưu của Đảng ủy EVN.

Đảng ủy EVNNPT có đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT, đồng chí Vũ Hồng Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng 

Năm 2022, Đảng ủy EVNNPT và hệ thống chính trị đã bám sát các chủ trương, định hướng của cấp trên, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nên Đảng bộ Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao. Công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ EVNNPT đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các hoạt động của EVNNPT. Việc quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, kiểm điểm, khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác quản lý và phát triển đảng viên thường xuyên được Đảng uỷ quan tâm, chỉ đạo, có kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị. Trong năm 2022, đã kết nạp 95 đảng viên, vượt 35,7% so với chỉ tiêu đặt ra theo Nghị quyết năm. Hiện nay, Đảng bộ EVNNPT có 2.103 đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện. Trong năm, toàn Đảng bộ có 52 tổ chức đảng các cấp và 100 đảng viên được kiểm tra; 24 tổ chức đảng và 71 đảng viên được giám sát. Qua báo cáo của các đảng ủy trực thuộc cho thấy các tổ chức đảng, đảng viên đã thực hiện tương đối tốt các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế quy định của cơ quan, đơn vị. 

Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả, được công đoàn, đoàn thanh niên cấp trên đánh giá cao, đều được công nhận, khen thưởng là các tổ chức dẫn đầu trong Tập đoàn.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVNNPT lãnh đạo Tổng công ty đảm bảo hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Sản lượng truyền tải điện đạt 211,47 tỷ kWh, tăng 5,28% so với năm 2021; vượt chỉ tiêu 2,95% so với Nghị quyết đầu năm 2022 đề ra.

Năm 2022, trong bối cảnh công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khó khăn, phức tạp... Tuy nhiên EVNNPT đã khởi công được 28 dự án, trong đó có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện và đảm bảo cung cấp điện. Về công trình đóng điện, EVNNPT hoàn thành đóng điện 42 dự án, trong đó, có nhiều dự án quan trọng phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, năng lượng tái tạo, thủy điện và các dự án phục vụ đảm bảo cung cấp điện.

Công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đáp ứng yêu cầu; việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Chiến lược phát triển, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra; việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp, quan hệ quốc tế, thông tin truyền thông... tiếp tục được đẩy mạnh và đều đạt kết quả tốt.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN trao Giấy khen của Đảng ủy EVNNPT cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN – Dương Quang Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ EVNNPT đã đạt được trong năm 2022 trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, qua đó góp phần vào thành công chung của Đảng ủy Tập đoàn năm 2022.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, sẽ tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp trên nhiều mặt hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị, trong đó có EVNNPT.

Đồng chí Dương Quang Thành đề nghị ngay sau hội nghị này, Đảng ủy EVNNPT cần tập trung ban hành và tổ chức triển khai sâu rộng Nghị quyết, Chương trình công tác năm 2023, trong đó khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2022, đề ra các giải pháp, kế hoạch cụ thể triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện, nhất là các dự án trọng điểm giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, thủy điện, tăng cường nhập khẩu điện, nâng cao năng lực truyền tải giữa các miền và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của phụ tải. Phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải theo đúng chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025; không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, phấn đấu các chỉ tiêu suất sự cố thực hiện thấp hơn chỉ tiêu EVN giao. Tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu cùng Tập đoàn hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Giấy khen của Đảng ủy EVNNPT cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đảng ủy EVNNPT cần nghiên cứu, thảo luận, ban hành Nghị quyết chuyên để để lãnh đạo, chỉ đạo Tổng công ty tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, phấn đấu cùng Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với toàn Tổng công ty. 

Lãnh đạo Đảng ủy EVNNPT trao Giấy khen của Đảng ủy EVNNPT cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ các cấp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phân cấp quản lý cán bộ trong toàn Tổng công ty. Phát huy ưu điểm của năm 2022 về số lượng phát triển đảng viên mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng song song với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT trao Giấy khen của Đảng ủy EVNNPT cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/ĐU, ngày 24/5/2021 của Đảng ủy Tập đoàn “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc xây dựng và chấp hành quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, trong công tác tổ chức cán bộ, bảo toàn và phát triển vốn, các dự án đầu tư... gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Chú trọng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo Thông báo số 147-TB/UBKTTW ngày 27/10/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thông báo, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các cấp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy EVN, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT khẳng định: Đảng ủy EVNNPT nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành và các ý kiến tham luận tại Hội nghị để hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy và triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
 

Kim Thái