Ban QLDA các công trình điện miền Nam đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2022

Thứ sáu, 30/12/2022 | 09:00 GMT+7
Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Xây dựng Đảng được chú trọng
 
Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy SPMB đã kịp thời ban hành Nghị quyết nhiệm vụ công tác, Chương trình công tác của Đảng ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ.
 
Đảng ủy SPMB và cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn của SPMB. Đã kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; chỉ đạo tổ chức, triển khai các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, 15 năm ngày thành lập Đảng bộ EVN. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị… Qua các báo cáo đánh giá cho thấy, chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng đã được nâng lên, góp phần tạo sự thống nhất toàn Đảng bộ trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy SPMB đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022; phổ biến, tuyên truyền vận động tham gia cuộc thi sáng tác các tác phẩm và ca khúc về Bác Hồ.
 
Việc quy hoạch, kiện toàn, bổ sung cấp ủy, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, lãnh đạo quản lý được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, kiểm điểm, khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định. Kịp thời đánh giá, xếp loại, khen thưởng theo định kỳ đối với đảng viên và các chi bộ. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 02 đảng viên mới, đạt 100% so với Nghị quyết công tác năm 2022 đề ra, đến nay toàn Đảng bộ có 50 đảng viên.
 

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Cờ thi đua của EVNNPT cho tập thể SPMB.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ SPMB từng bước được nâng cao, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tại tất cả các cấp đều tăng; khắc phục được tồn tại hạn chế của những năm trước. Trong năm 2022, Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 02 Chi bộ và 02 đồng chí bí thư chi bộ; giám sát chuyên đề đối với 03 chi bộ, 03 đồng chí bí thư chi bộ; không có tổ chức Đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ủy SPMB và các chi bộ quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy SPMB đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt công tác dân vận. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai nghiêm túc.
 
Đảng ủy thường xuyên làm việc với các tổ chức đoàn thể chính trị và ban hành kịp thời các nghị quyết, công văn của Đảng ủy để lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện, triển khai các nhiệm vụ theo đúng điều lệ, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức; đồng hành cùng với chuyên môn trong SPMB vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2022.
 
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đầu tư xây dựng
 

Lãnh đạo EVNNPT trao Bằng khen của EVN cho các tập thể và cá nhân SPMB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
 
Năm 2022, công tác đầu tư các dự án lưới điện tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, do trình tự thủ tục đầu tư xây dựng ngày càng phức tạp, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tại các địa phương kéo dài, thiếu hụt và tăng giá các nguyên nhiên vật liệu... Đảng ủy SPMB đã tập trung lãnh đạo SPMB và các đơn vị đề ra giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, và hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.
 
Trong đó, SPMB đã hoàn thành khối lượng đầu tư thuần và thực hiện hồ sơ phiếu giá và giải ngân đạt 3.690 tỷ đồng, đã khởi công được 08 dự án (03 dự án 500kV và 05 dự án 220kV), hoàn thành đóng điện 12 dự án (07 dự án 500 kV và 05 dự án 220 kV) qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của hệ thống, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
 
Số lượng dự án thực hiện chủ trương đầu tư (theo Luật đầu tư) là 26 dự án, trong đó số dự án do Thủ tướng phê duyệt (đi qua địa bàn 2 tỉnh) 8 dự án; số dự án do UBND tỉnh phê duyệt 18 dự án, SPMB đã trình EVNNPT 24 dự án.
 
EVNNPT đã trình EVN 03 dự án; trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 1 dự án; trình UBND cấp tỉnh 13 dự án. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, SPMB đã trình EVNNPT 07 dự án, đã được cấp thẩm quyền phê duyệt 5 dự án. Giai đoạn thiết kế kỹ thuật, SPMB đã trình phê duyệt 17 dự án, tăng 70% so với thực hiện năm 2021 (10 dự án) và đã được phê duyệt 11 dự án, tăng 10% so với thực hiện năm 2021 (10 dự án).
 
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, SPMB lắp đặt camera giám sát các công trình tại 08 dự án và đang triển khai tiếp tục cho các dự án trong giai đoạn thực hiện thi công. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: “Ứng dụng công nghệ camera thông minh kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác thi công xây dựng”, SPMB sẽ triển khai, thực hiện thí điểm sau khi EVNNPT phê duyệt đề cương. Đối với Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin SPMB, hiện nay đang trong giai đoạn EVNNPT phê duyệt Báo cáo kinh tế, kỹ thuật. SPMB sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành dự án khi được EVNNPT phê duyệt.
 
Ngoài các công việc đã thực hiện theo kế hoạch giao về công tác chuyển đổi số của Tổng công ty, SPMB đã nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng của SPMB.
 
Phát huy kết quả đạt được, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc SPMB phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPT ghi nhận và đánh giá Đảng ủy và lãnh đạo SPMB đã bám sát các chủ trương, định hướng của cấp trên, đề ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, toàn diện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, SPMB đã đạt toàn diện các nhiệm vụ được giao.
 
Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng tiếp tục được giữ vững, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, hằng năm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng nâng lên, phát huy tốt hơn vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.
 
Năm 2023 dự báo tình hình quốc tế, trong nước sẽ có nhiều cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, là đơn vị quản lý đầu tư xây dựng các dự án được EVNNPT giao để đảm bảo mục tiêu cung ứng điện phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai kế hoạch năm 2023 của SPMB dự báo sẽ tiếp tục phải vượt qua hàng loạt các khó khăn, thách thức, đó là: Vướng mắc liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn, phức tạp, cơ chế chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ; giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công xây dựng… Những khó khăn này sẽ trực tiếp ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án SPMB được giao.
 
Từ những khó khăn, thách thức nêu trên và thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng đề nghị Đảng ủy SPMB tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngay từ cơ sở để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, giữ vững đoàn kết trong Đảng. 
 
Tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động thực hiện theo Nghị quyết số 35 của Đảng. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả quản lý đầu tư xây dựng của Ban, về những khó khăn, vướng mắc của EVN/EVNNPT nói chung và SPMB nói riêng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 
Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường số cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận để tạo sự đồng thuận của chính quyền, người dân địa phương trong công tác triển khai xây dựng dự án.
 
Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới; ; tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, việc làm cho người lao động thực hiện các phong trào, công trình, phần việc thanh niên; phát hiện, lựa chọn Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng bộ.
 
Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng và quản trị nội bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; quan tâm, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng yêu cầu Đảng ủy SPMB tiếp tục chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy EVNNPT cũng như đảng ủy cấp trên đã chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, giám sát đồng thời chủ động tự thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ, hạn chế năm 2023 và các năm tiếp theo.
 
Thay mặt BCH Đảng bộ Ban QLDA các công trình điện miền Nam, đồng chí Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB khẳng định: Đảng ủy SPMB nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng và các ý kiến tham luận tại Hội nghị để hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy và triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.
 
Kim Thái