Tin trong nước

Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Thứ ba, 14/2/2023 | 09:36 GMT+7
Thời gian qua, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ công ty ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2017-2021.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm

Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Dương hiện có 21 chi bộ trực thuộc với tổng số 312 đảng viên. Ông Trần Văn Xuân, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương, cho biết với vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong công ty, thời gian qua UBKT Đảng ủy công ty đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm, trên cơ sở bám sát chương trình của Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng bộ công ty.

Cụ thể, trong năm 2022, UBKT Đảng ủy công ty đã thực hiện kiểm tra 2 chi bộ, 2 đảng viên, giám sát 2 chi bộ, 2 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát được tập trung vào nội dung về việc xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022. Đó là về việc tuân thủ, chấp hành quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chấp hành nội quy, quy định của công ty, đơn vị... Kết quả các chi bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo quy định, không phát hiện các sai phạm.

Đồng thời, UBKT Đảng ủy công ty trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022. Kết quả, 21/21 chi bộ đã xây dựng và ban hành chương trình tự kiểm tra, giám sát đảng viên tại chi bộ và hoàn tất tự kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, đã kiểm tra 29 đảng viên, giám sát chuyên đề 24 đảng viên và tất cả các đảng viên được kiểm tra, giám sát đã cơ bản thực hiện đúng theo quy định, chưa phát hiện các sai phạm.

“Sau kiểm tra, giám sát, các đảng viên là cán bộ, quản lý, công nhân viên đã thực sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng, nhân dân”, ông Trần Văn Xuân cho hay.

Cùng với đó, UBKT Đảng ủy công ty còn tham mưu cho các cấp ủy thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, nghị quyết, quy định liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ, đảng viên biết để thực hiện; kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên chấp hành thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên...

Mở rộng giám sát, tăng cường kiểm tra

Theo Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ công ty rất quan tâm, chú trọng và tổ chức quán triệt thực hiện từ Đảng ủy công ty đến các cấp ủy chi bộ và toàn thể đảng viên với quan điểm chỉ đạo thực hiện nghiêm minh, không bao che, né tránh, chủ động phát hiện xử lý nghiêm các dấu hiệu lệch lạc, sai phạm (nếu có) ngay từ khi mới manh nha. Từ đó, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, phát huy hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Lê Minh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương, cho biết Đảng ủy công ty luôn nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; là cơ sở cho việc xem xét đánh giá đúng thực chất năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Từ nhận thức trên, Đảng ủy công ty và cấp ủy chi bộ tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các hướng dẫn của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, giúp đảng viên, các cấp ủy và UBKT nhận thức đúng vai trò, vị trí tầm quan trọng các nghị quyết của Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Từ đó, tuân thủ, chấp hành và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy công ty tiếp tục tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát để phục vụ cho công tác củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy công ty sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng.

Đảng ủy công ty cũng chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT và các chi bộ trực thuộc trong năm 2023 theo phương châm “mở rộng giám sát, tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền quy định (nếu có)…

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT, thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy và UBKT gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ được quy hoạch; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo sức lan tỏa, tuyên truyền góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tại đơn vị...

“Sau kiểm tra, giám sát, các đảng viên là cán bộ, quản lý, công nhân viên đã thực sự nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng, nhân dân”- Ông Trần Văn Xuân, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Bình Dương.

Link gốc

 

Theo: Báo Bình Dương