Chuyển đổi số trong EVN

PC Ninh Thuận hướng tới là một doanh nghiệp số

Thứ hai, 23/10/2023 | 09:33 GMT+7
Thời gian qua PC Ninh Thuận luôn tích cực triển khai thực hiện chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hướng tới trở thành doanh nghiệp số. 

Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số của PC Ninh Thuận là bám sát định hướng chung của Tổng công ty Điện lực miền Nam, và xác định rõ mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng để cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng nhằm xác định được lộ trình, cơ cấu nguồn lực. Đặc biệt mọi công tác đều lấy khách hàng/người sử dụng dịch vụ điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến minh bạch, ứng dụng mạnh mẽ CNTT để điện tử hóa các quy trình trong nội bộ và các giao dịch với khách hàng/đối tác. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ khách hàng 9 tháng đầu năm 203: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua Trung tâm chăm sóc khách hàng và các Trung tâm/Cổng Dịch vụ công đạt 100% so với kế hoạch giao; Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4 đạt 100% so với kế hoạch giao; Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ đạt 100% so với kế hoạch giao, 99,99% hợp đồng điện tử đã được ký kết; 181.695 công tơ điện tử được lắp đặt phục vụ công tác đo xa đạt 91,49% và sẽ hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử trong năm 2023.

Song song với việc tích cực thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam, sự giúp đỡ của ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, cùng sự phối hợp và hỗ trợ của các Sở, ban ngành địa phương, sự đoàn kết của toàn thể CBCNV đã giúp đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch trong 9 tháng đầu năm 2023, cụ thể: Đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục; điện thương phẩm 645,556 triệu kWh cao hơn 8,60% so với cùng kỳ năm 2022 và thực hiện đạt 83,30% so với kế hoạch giao (775 triệu kWh); Tỷ lệ điện dùng để phân phối điện (theo chu kỳ điện thương phẩm) đạt 1,95%, thấp hơn 0,1% so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 0,25% so với kế hoạch giao (2,20%); Sản lượng điện tiết kiệm được đạt 14,782 triệu kWh, tương đương 2,29% sản lượng điện thương phẩm và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2022; Phát triển 4.205 khách hàng mới, trong đó 2.979 khách hàng sinh hoạt và 1.226 khách hàng ngoài sinh hoạt... Đã hoàn tất nghiệm thu đưa vào vận hành 01 công trình nâng cấp trạm 110kV Ninh Phước và 11/13 công trình lưới điện phân phối (02 công trình còn lại đã thi công hơn 85% khối lượng dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/20223) và đã phối hợp với Ban quản lý dự án Lưới điện miền Nam nghiệm thu đưa vào vận hành công trình “Thay MBA T2-40MVA thành 63MVA trạm 110kV Tháp Chàm”.

PC Ninh Thuận tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác chuyển đổi số, đảm bảo định hướng năm 2025 là doanh nghiệp số, với mục tiêu là ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa các quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình quản lý vận hành nhằm nâng cao hiệu quả, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa quản lý rủi ro như áp dụng chữ ký số, số hóa quy trình nghiệp vụ,… cũng như luôn lấy khách hàng/tổ chức/doanh nghiệp sử dụng điện làm trung tâm để hoàn thiện nền tảng dịch vụ trực tuyến. Chú trọng vào ứng dụng chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng; Tận dụng các nền tảng công nghệ như ứng dụng hệ thống quản lý kỹ thuật (PMIS), ứng dụng AI trong công tác vận hành lưới điện từ 110 kV để nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự, quản lý chất lượng kỹ thuật và quản lý hệ thống đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Việc áp dụng rộng rãi ứng dụng chuyển đổi số sẽ là điều kiện thuận lợi cho PC Ninh Thuận nâng cao công tác dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và cải thiện chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 

Ngọc Ân