Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành lưới điện quốc gia

Thứ hai, 13/3/2023 | 10:33 GMT+7
Ngày 13/3/1990, Sở Điện lực Sơn La được thành lập trên cơ sở hợp nhất các cơ sở phát điện trong tỉnh, tiền thân của Công ty Điện lực Sơn La ngày nay.

33 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Công ty Điện Sơn La đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển hệ thống nguồn lưới điện; quản lý vận hành, cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân dân.

Được thành lập vào giai đoạn đất nước bắt đầu thực hiện chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của ngành điện sau nhiều năm không được đầu tư, sửa chữa đã lạc hậu, cũ nát. Nguồn điện cung cấp cho cả tỉnh khi đó chỉ có nhà máy thủy điện Chiềng Ngàm công suất chưa đến 2MW và các máy phát điện bằng diezel. Năm 1990, toàn tỉnh mới có 163 km đường dây trung thế, 72 km đường dây hạ thế, 97 trạm biến áp, sản lượng điện thương phẩm 3,34 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng trên 30%, với 10.000 khách hàng, tỷ lệ số hộ có điện trong toàn tỉnh chỉ chiếm 9%. 

Điện về bản làng góp phần xóa đói giảm nghèo.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và ngành Điện, bắt đầu tư giai đoạn 1990-2000, ngành điện Sơn La đã tham mưu cho tỉnh và ngành điện tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển hệ thống lưới điện, từng bước đáp ứng nhu cầu điện năng và phụ tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, triển khai các dự án đưa điện về các vùng nông thôn của tỉnh. Đến hết năm 2010, sản lượng điện thương phẩm đạt 55,8 triệu kWh, tỷ lệ số hộ có điện toàn tỉnh tăng lên gần 76%.

Bước đột phá của ngành Điện Sơn La, đó là năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, với tổng mức đầu tư gần 558 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La trực tiếp quản lý và thực hiện dự án. Đây là một dự án có quy mô lớn, đầu tư xây dựng mới toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế, hạ thế trên địa bàn 106 xã của 11 huyện, thành phố, cung cấp điện cho 557 bản, 30.157 hộ dân. Đồng thời, những năm tiếp theo, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trên địa bàn tỉnh liên tục được đầu tư triển khai các dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đóng điện TBA Bản Ngoại.

Thực hiện các mục tiêu phát triển bắt nhịp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bắt đầu từ năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tất cả các phương thức hoạt động truyền thống phải từng bước chuyển sang vận hành theo mô hình doanh nghiệp số. Chương trình chuyển đổi số được coi là chìa khóa giải quyết bài toán nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam, Công ty Điện lực Sơn La đã triển khai đồng bộ từ công tác kỹ thuật, tài chính kế toán, đến kinh doanh dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hiện nay, Công ty Điện lực Sơn La đã cơ bản thực hiện số hóa toàn bộ dữ liệu về khách hàng, CBCNV; dữ liệu lưới điện 110 kV, lưới điện trung áp; dữ liệu liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng, thiết bị đo đếm, hồ sơ tài liệu, hợp đồng với khách hàng... Với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đã giúp Công ty thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo cung cấp đủ điện, liên tục, ổn định, với chất lượng điện năng ngày càng cao.

Đến nay, Công ty Điện lực Sơn La có gần 900 cán bộ, công nhân. Trong đó có 42 thạc sĩ, 377 người có trình độ đại học, còn lại là trình độ cao đẳng, trung cấp và công nhân kỹ thuật. Khối lượng quản lý vận hành gồm 6 trạm biến áp 110 kV, 3 trạm biến áp trung gian, 1 trạm biến áp tự ngẫu, 2.804 trạm biến áp phân phối, hơn 546 km đường dây cao thế, gần 5.272 km đường dây trung thế, 5.065 km đường dây hạ thế, với hơn 337.000 khách hàng. Đặc biệt, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh đạt gần 99%, hoàn thành sớm hơn 2 năm mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Điều kiện làm việc của người lao động PC Sơn La không ngừng được cải thiện. Cơ sở vật chất của các đơn vị, các đội sản xuất đều được đầu tư; phương tiện bảo hộ lao động, dụng cụ an toàn, phương tiện chuyên dùng thường xuyên bổ sung, thay thế, đảm bảo an toàn, tăng năng suất lao động. Các chế độ, chính sách đối với người lao động, như tiền lương, tiền thưởng, tham quan nghỉ mát, điều dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, nâng lương, nâng bậc, học tập nâng cao trình độ… đều được quan tâm giải quyết thỏa đáng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Vận động cán bộ, công nhân đóng góp hàng tỷ đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… được cấp ủy và chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Công nhân PC Sơn La kiểm tra TBA bằng camera nhiệt.

Phát huy truyền thống 33 năm xây dựng và phát triển, với phương châm ngành Điện đi trước một bước và tinh thần “Vì sự phồn vinh của quê hương Sơn La, vì sự phát triển bền vững của ngành điện”, cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Sơn La đoàn kết, tập trung đổi mới, sáng tạo, làm chủ thiết bị, công nghệ, tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản lý vận hành hệ thống lưới điện quốc gia, khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế chủ lực, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trần Duy Trinh- Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La