Tiến độ công trình

Đóng điện dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Thứ bảy, 30/12/2023 | 12:29 GMT+7
Mới đây, tại trạm biến áp 110kV Quỳnh Phụ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, Công ty Điện lực Thái Bình cùng các nhà thầu thi công xây lắp đã nghiệm thu đóng điện thành công dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Đóng điện dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Dự án Nâng công suất MBA T2 TBA 110kV Quỳnh Phụ có tổng mức đầu tư 24.641 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc trực tiếp quản lý và điều hành dự án.

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm C với quy mô đầu tư: Thay thế MBA T2 hiện trạng công suất 25 MVA bằng MBA 110kV công suất 63MVA và hòa song song với MBA T1 hiện có. Bổ sung thay thế hệ thống cáp lực, cáp điều khiển, tủ điều khiển. Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa, kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA T2 63MVA TBA 110kV Quỳnh Phụ kịp thời cấp điện cho việc phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân địa phương trong dịp Tết 2024, góp phần nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đảm bảo thực hiện đúng Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC