Tiến độ công trình

Đóng điện giai đoạn 1 dự án Đường dây và TBA 110kV Đồng Sóc (Vĩnh Phúc)

Thứ năm, 7/9/2023 | 10:16 GMT+7
Mới đây, Hội đồng nghiệm thu Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan đã tổ chức họp nghiệm thu, đóng điện giai đoạn 1 dự án Đường dây và TBA 110kV Đồng Sóc.


Trạm biến áp 110kV Đồng Sóc được đầu tư đồng bộ và hiện đại.

Theo đó, dự án Đường dây và TBA 110kV Đồng Sóc được đầu tư xây dựng mới TBA 110kV Đồng Sóc với công suất 3x63 MVA. Đây là công trình năng lượng cấp II nhóm C nhằm nâng cao nhu cầu phụ tải cho khu công nghiệp Đồng Sóc và khu vực lân cận; Nâng cao chất lượng điện năng, đáp ứng tiêu chí N-1 cho lưới điện khu vực; tuân thủ quy hoạch điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định số 3569/QĐ-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Bộ công thương.

Giai đoạn 1: Lắp một MBA 63 MVA - 110/22kV. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và SCADA (kết nối về Trung tâm điều độ HTĐ Miền bắc, Trung tâm điều khiển xa khu vực tỉnh Vĩnh Phúc) theo quy định. Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc, SCADA, camera giám sát và Phòng cháy chữa cháy tự động: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPC; tuân thủ quy phạm và các quy định hiện hành.

TBA 110kV Đồng Sóc được thiết kế theo kiểu không người trực, tuân thủ theo quy định hiện hành của EVN và EVNNPC. Hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính có cấu hình và đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy định được ban hành theo Quyết định số 176/QĐ-EVN ngày 04/3/2016 của EVN và được nghiệm thu tuân thủ quy định được ban hành theo Quyết định số 513/QĐ-EVN ngày 26/3/2008 của EVN. Hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo kết nối với trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc và trung tâm điều khiển xa khu vực Vĩnh Phúc và cho phép thực hiện các nhiệm vụ điều khiển, giám sát hoạt động của các thiết bị, lưu trữ, truy xuất thông số vận hành theo thời gian. 

Lãnh đạo BA1 tại lễ đóng điện.

Việc hoàn thành dự án đã thể hiện đúng cam kết của ngành Điện trong việc đầu tư nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện năng cho các địa phương, doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân.  

Theo: NPC