Tiến độ công trình

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ tiểu dự án cấp điện nông thôn

Thứ tư, 16/8/2023 | 16:05 GMT+7
Thực hiện tiểu dự án cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh năm 2023, Sở Công Thương Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị giám sát, tư vấn quản lý dự án, đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ tiểu dự án cấp điện nông thôn, phấn đấu hoàn thành đóng điện cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất.


Đơn vị thi công lắp đặt đường dây điện tại xã Pi Toong, huyện Mường La.

Năm 2023, Sở Công Thương được giao 211 tỷ đồng thực hiện tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La. Phấn đấu đầu tư cấp điện cho 4.303 hộ (nâng cấp điện cho 3.020 hộ và đầu tư mới 1.283 hộ) tại các huyện Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn.

Bà Phạm Thị Doan, Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Ngay sau khi có quyết định giao vốn, từ đầu năm, Sở đã giao cho Công ty Điện lực Sơn La là đơn vị tư vấn quản lý, giám sát, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng triển khai thực hiện; rà soát, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp tại huyện Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn; lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn tư vấn giám sát 2 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp tại huyện Mai Sơn. 

Ông Phạm Hồng Toại, Trưởng ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Sơn La, thông tin: Ban quản lý tham mưu cho chủ đầu tư lập kế hoạch triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu, giải ngân vốn, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; cử cán bộ đủ năng lực có mặt tại công trình, kiểm soát chặt chẽ quy trình, chất lượng, tiến độ thi công công trình. Tích cực phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện, các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, hiến đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu triển khai các công trình đầu tư cấp điện.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát các đơn vị thi công chủ động nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, đảm bảo triển khai dự án theo kế hoạch. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho nhà thầu trong quá trình thi công để sớm hoàn thành đưa dự án vào sử dụng, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Năm 2023, huyện Mường La dự kiến cấp điện cho 1.000 hộ ở 7 xã, thị trấn được nâng cấp điện, trong đó đầu tư mới cho 515 hộ, nâng cấp điện an toàn cho 485 hộ, tổng nguồn vốn 22,3 tỷ đồng. Tại xã Pi Tong, năm nay, xã có 426 hộ được nâng cấp điện, trong đó lắp công tơ mới cho 214 hộ, tháo hạ lắp đặt lại công tơ cho 212 hộ.

Ông Nguyễn Văn Min, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại Kinh Đô, nhà thầu thi công, thông tin: Sau 2 tháng thi công, công trình tại xã Pi Tong đã hoàn thành 20% khối lượng. Chúng tôi đang tập trung huy động trang thiết bị, bố trí thêm nhân lực khẩn trương thi công trên các diện tích đã được bàn giao mặt bằng, thi công xây lắp các công trình còn lại, phấn đấu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2023, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân.


Đơn vị thi công chuẩn bị lắp dựng cột điện. 

6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương đã giải ngân thanh toán được hơn 61,7 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ giải ngân so với mức vốn đầu tư công đã được phân bổ.

Phấn đấu đảm bảo tiến độ, giải ngân 100% kế hoạch vốn giao năm 2023, Sở Công Thương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ hạng mục các dự án, góp phần nâng tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt toàn tỉnh, phát huy hiệu quả vốn đầu tư cấp điện nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới.

Link gốc

Theo: Báo Sơn La