Tiến độ công trình

Đóng điện thành công giai đoạn 1 dự án: “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh”

Thứ năm, 8/12/2022 | 14:50 GMT+7
Vừa qua, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực phối hợp với PC Quảng Ninh và nhà thầu xây lắp đã đóng điện thành công giai đoạn 1 dự án: “Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy, tỉnh Quảng Ninh”. 

 
Dự án được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt đầu tháng 7/2021 và triển khai thi công tháng 5/2022 với tổng mức đầu tư trên 54 tỷ đồng thuộc công trình năng lượng cấp II nhóm C- do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. Ngày 03/12/2022, dự án đã hoàn thành nghiệm thu và đóng điện thành công giai đoạn 1.
 
Dự án được xây dựng trên tuyến đường dây 110kV hiện hữu và trong TBA 220kV Hoành Bồ, TBA 110kV Cái Dăm, TBA 110kV Cái Lân, TBA 110kV Giếng Đáy với quy mô: Cải tạo, nâng tiết diện dây dẫn đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy từ dây dẫn ACSR 240 lên sử dụng dây dẫn ACSR 400 (hoặc tương đương) chiều dài khoảng 11,73km (trong đó: 11,6km mạch kép và 137,6m mạch đơn), đồng bộ phía 110kV. Nhà thầu Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc tổ chức tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và tư vấn lập chi tiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán. 
 
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết: Dự án được thực hiện với mục tiêu chống đầy tải, quá tải cho đường dây 110kV Hoành Bồ - Giếng Đáy trong giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cho thành phố Hạ Long và khu vực lân cận; Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Dự án khi đi vào hoạt động sẽ giúp hoàn thiện hệ thống lưới điện, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035 – quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công thương phê duyệt.
 
Việc hoàn thành đóng điện các dự án vào những ngày cuối năm là nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCNV Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trong việc quyết tâm hoàn thành mục tiêu nước rút các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2022.
Theo: NPC