Tin trong nước

EVNICT sẽ quyết tâm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2024

Thứ tư, 21/2/2024 | 15:39 GMT+7
Đó là khẳng định của Giám đốc EVNICT Nguyễn Minh Khiêm tại buổi làm việc giữa lãnh đạo EVN với EVNICT ngày 21/2/2024 về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2024 của EVNICT.

Ông Nguyễn Minh Khiêm- Giám đốc EVNICT phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chủ trì buổi làm việc có ông Đinh Thế Phúc - thành viên HĐTV EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN. Tham dự có đại diện các Ban: Viễn thông và công nghệ thông tin (VT&CNTT), Kế hoạch, Pháp chế, Quản lý đầu tư và Văn phòng EVN.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Hiển - Phó Giám đốc EVNICT cho biết, năm 2024, EVNICT sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 EVN trở thành doanh nghiệp số; Chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa quy trình, phương thức sản xuất, vận hành hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin, đặc biệt nâng cao năng lực phát triển phần mềm trong lực lượng CNTT theo đề án hiện đại hóa công tác xây dựng và phát triển phần mềm; Bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng tiếp cận nhanh chóng với công nghệ mới, tiếp tục hoàn thiện các chính sách về đãi ngộ đối với người lao động.

Đối với các lĩnh vực EVNICT đang thực hiện như phần mềm dùng chung; hạ tầng viễn thông và CNTT; an toàn an ninh bảo mật, EVNICT đã đưa ra chi tiết, cụ thể các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, nâng cấp hệ thống phục vụ công tác điều hành, sản xuất kinh doanh điện năng của EVN trong năm 2024.

Đại diện các Ban và lãnh đạo EVN đã có những ý kiến góp ý, bổ sung và định hướng cho các công việc của EVNICT, đặc biệt là công tác quản lý dự án. 

Ông Đinh Thế Phúc- thành viên HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Thế Phúc – thành viên HĐTV EVN cho biết, EVNICT cần sớm có phương án đảm bảo công tác an ninh an toàn thông tin đồng thời rà soát lại quy trình trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Ông Võ Quang Lâm- Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết, EVNICT cần đánh giá toàn diện các phần mềm dùng chung và nâng cấp, chú trọng công tác an ninh, an toàn thông tin hệ thống, chú trọng công tác đào tạo nhân sự điều hành toàn quốc viễn thông dùng riêng, phấn đấu sản xuất một sản phẩm phần mềm tham dự “Make by EVN” tiến tới “Make in Viet Nam” chào mừng 70 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam.

“Sau buổi làm việc hôm nay, lãnh đạo EVN sẽ có buổi làm việc với EVNICT về công tác hiện đại hóa phần mềm dùng chung bởi đây là hệ thống quan trọng liên quan đến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN” - lãnh đạo EVN nhấn mạnh.
 

PV