EVNNPT huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2023

Thứ ba, 18/7/2023 | 13:43 GMT+7
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP cho cán bộ công nhân viên Cơ quan EVNNPT.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cho biết: Việc huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thực hiện bắt buộc hàng năm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

Công tác an toàn vệ sinh lao động là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của EVNNPT. Qua việc tổ chức lớp huấn luyện này, EVNNPT mong muốn tăng cường nhận thức và kiến thức của cán bộ công nhân viên về an toàn vệ sinh lao động, qua đó cùng nhau cam kết tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động. 

Học viên và giảng viên sẽ cùng nhau tìm hiểu về các quy định, diễn biến thực tế tại nơi làm việc theo Nghị định 44, những yêu cầu cần tuân thủ và trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp hay trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động, nhằm tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn, giảm thiểu tai nạn lao động và bảo vệ sức khỏe.

Chuyên viên cao cấp về y tế của EVN – Đào Văn Lăng đã huấn luyện các phương pháp sơ cấp cứu đơn giản.

Tại khóa huấn luyện, các học viên đã được giảng viên Đặng Châm Thông – Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) chia sẻ nhiều nội dung chuyên đề như: Những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; Phương pháp cải thiện điều kiện làm việc; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

Cũng trong chương trình huấn luyện, chuyên viên cao cấp về y tế của EVN – Đào Văn Lăng đã huấn luyện thực hành quy trình làm việc an toàn; quy trình xử lý sự cố liên quan đến nhiệm vụ, công việc được giao; quy trình thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp; Thực hành các phương pháp sơ cấp cứu đơn giản.

Sau khi kết thúc huấn luyện, các học viên làm bài kiểm tra cuối khóa học.

Xuân Tiến