Đấu thầu

Gói 02: Thi công hạng mục Sữa chữa đảm bảo vận hành NR Tân An thuộc ĐZ 372TGTK;Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Liên Xuân do Điện lực Quỳ Hợp quản lý

Thứ ba, 7/2/2023 | 10:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sữa chữa đảm bảo vận hành NR Tân An thuộc ĐZ 372TGTK;Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Liên Xuân do Điện lực Quỳ Hợp quản lý

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300014682

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023 EVN NPC – Công ty Điện lực Nghệ An

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/02/2023 08:54

Thời điểm đóng/mở thầu: 17/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong