Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm dụng cụ thể dục thể thao cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Thứ ba, 7/2/2023 | 08:27 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm dụng cụ thể dục thể thao cho Công ty Điện lực Bạc Liêu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

Mã TBMT: IB2300011378

Nguồn vốn: Quỹ phúc lợi Công ty Điện lực Bạc Liêu

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 07/02/2023 07:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong