Đấu thầu

Gói thầu 1: Mua sắm vật tư

Thứ hai, 2/10/2023 | 15:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đại tu thay thế MC 110kV 171 tại trạm E10.6 Phúc Thọ

Bên mời thầu: CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2300244091

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 02/10/2023 08:30

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/10/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong