Đấu thầu

Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy thủy điện Nậm Pay

Thứ hai, 2/10/2023 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà máy thủy điện Nậm Pay

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300252935

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 02/10/2023 08:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/10/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong