Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp Nhiên liệu Điêzen 0,05S-II đợt 1 năm 2024

Thứ hai, 5/2/2024 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nhiên liệu điêzen phục vụ chạy máy phát điện đợt 1 năm 2024 tại Điện lực Côn Đảo

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2400004504

Nguồn vốn: Vốn SXKD của Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/02/2024 08:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.493.250.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong