Đấu thầu

Gói thầu GS32/2023: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình: - Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện thành phố Gia Nghĩa năm 2023; - Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện huyện Đăk G'long năm 2023.

Thứ hai, 6/2/2023 | 08:15 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các gói thầu thuộc các công trình ĐTXD tỉnh Đăk Nông năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK NÔNG

Mã TBMT: IB2300012069

Nguồn vốn: Vốn KHCB và vay TM của EVNCPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2023 09:32

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/02/2023 09:35

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong