Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị bộ nguồn cho tủ RMU Scada

Thứ hai, 6/2/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị bộ nguồn cho tủ RMU Scada

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN

Mã TBMT: IB2300012742

Nguồn vốn: SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 06/02/2023 10:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong