Đấu thầu

Gói thầu: Thuê dịch vụ Sim và đường truyền của nhà mạng VNPT để phục vụ công tác đo xa, điều khiển từ xa

Thứ ba, 20/2/2024 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Thuê dịch vụ Sim và đường truyền của nhà mạng VNPT để phục vụ công tác đo xa, điều khiển từ xa

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2400009891

Nguồn vốn: Chi phí SXKD

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 08:57

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/02/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 50.342.049 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong