Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị ắc quy cho phòng máy chủ tại Công ty Điện lực Tân Bình

Thứ sáu, 23/2/2024 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị ắc quy cho phòng máy chủ tại Công ty Điện lực Tân Bình

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2400032801

Nguồn vốn: Chi phí SCTX

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 22/02/2024 16:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.032.640 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong