Đấu thầu

Gói thầu 03/SC-43B-023.38: Sửa chữa xe ô tô UAZ BKS 43B-023.38

Thứ năm, 22/2/2024 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa xe ô tô UAZ BKS 43B-023.38

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400028210

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 22/02/2024 08:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong